INFORMATION OM COVID-19 - LÆS MERE

Dagens programI dag 10-17
Træk undervisningen ud blandt dyr. GIVSKUD ZOO tilbyder forskellige undervisningsprogrammer.

Skole/institution

GIVSKUD ZOO tilbyder undervisning til skoler, ungdomsuddannelser og institutioner. I GIVSKUD ZOO foregår undervisningen primært ude i parken. Tæt ved dyrene sættes alle sanser i spil, og eleverne får ny viden gennem praktisk arbejde, øvelser og engagerende undervisning med en tværfaglig tilgang. Undervisningen er udarbejdet så det opfylder fællesmål og er målrettet alle klassetrin. Skoletjenesten er gratis, når entréen eller lejrskolen er betalt.

Print et overblik

Undervisning i GIVSKUD ZOO kan både opnås i forbindelse med et dagsbesøg, en lejrskole eller en klassetur over flere dage og en abonnementsordning i form af et skolekort, der giver klasserne fri adgang i et år.
Når entrebilletten er betalt, eller lejrskolen booket i zoo, er undervisningen gratis. Hele holdet kan også tage på lejrskoleophold på Danhostel, og når der er købt entrébillet pr. person til GIVSKUD ZOO hos Danhostel til særpris, er der både fri adgang i GIVSKUD ZOO under hele opholdet og en times gratis undervisning i zoo. Få hele overblikket i folderen "Skoleundervisning & lejrskole hos dyrene".


Priser og bestilling

I fanebladene til venstre kan du finde priser og informationer om besøg i skoletjenesten både i og uden for åbningssæsonen.
Hvis du har spørgsmål og/eller ønsker at bestille et besøg i skoletjenesten, er du velkommen til at ringe til Booking
på tlf. +45 76 71 02 57 eller skrive via 

kontakt og bestil undervisning

 

Find din undervisning

Skoletjenesten tager imod børn og unge i alle aldersgrupper.
Når du vælger målgruppe i det første søgefelt neden for, får du en visning af alle undervisningstilbud til denne aldersgruppe. 
Vælger du fag i det næste søgefelt, kan du se de undervisningstilbud, der relaterer til det pågældende fag. 
Har I særlige behov, kan vi tilpasse undervisningstilbuddene, så de passer til jer og det, I arbejder med.

I det sidste søgefelt kan du frit søge på ord, der relaterer til det, som du og din klasse er interesseret i. Det kan for eksempel være emner som ”Afrika” eller ”dinosaur”. Hvis du søger på ordet "kahoot" eller "undervisningsaktivitet", finder du aktiviteter I kan lave på egen hånd før eller efter besøget/undervisningen. 

 


Målgruppe
Fag
Tid på året
Søg i alle emner


Anatomi og sund livsstil

Se dissektionen af en hest, der senere skal fodres til løverne. Lær om de indre organer og bliv klogere på sammenhængen mellem livsstil og sundhed.

I GIVSKUD ZOO modtager vi heste fra private, som ønsker at få deres hest aflivet. Hestene bruger vi til fodring af parkens løver. Forinden kan I følge en dissektion af den nyligt aflivede hest.Under dissektionen identificerer vi organerne, efterhånden som de dukker frem. Vi snakker overordnet om organernes funktion, og I får mulighed for at mærke organernes struktur.

Vi gennemgår fordøjelsessystemet og vil især fokusere på, hvordan fordøjelsessystemet er tilpasset fødebiologien og de naturlige levevilkår for henholdsvis løven, hesten og mennesket.Vi snakker også om hensigten med lagring af energi, og vi ser på, hvor energi lagres i kroppen. I den forbindelse kommer vi ind på, hvilken indflydelse tamhestens levevilkår har på dyrets fysiologi, trivsel og helbred. Endelig snakker vi om, hvordan vores egen fysiologi og trivsel er påvirket af vores livsstil.  

Efterarbejde på skolen eller i GIVSKUD ZOO

Undervisningsaktivitet: Som optakt til dissektionen bliver eleverne præsenteret for opgavearket ”Organer og sund livsstil”. De får at vide, at de efter dissektionen vil være i stand til at løse opgaverne og besvare spørgsmålene på opgavearket. Udskriv opgavearket på skolen og tag det med i GIVSKUD ZOO eller lad eleverne arbejde med opgavearket, når I er tilbage på skolen.  

Elevopgave – organer og sund livsstil

Læs mere

Brillebjørnen fra tågeskoven

Få viden om hvorfor brillebjørnene spiller en vigtig rolle i tågeskoven, og lær mere om deres liv i trækronerne.

OBS: Vi forventer at kunne tilbyde dette forløb til efteråret.

Den første del af turen foregår i brillebjørnenes store udeanlæg. Her skal I på sporjagt og blive klogere på, hvordan man kan aflæse spor efter dyr i naturen. Bagefter skal I hjælpe dyrepasserne med at gemme brillebjørnenes mad. Turen afsluttes i brillebjørnestalden, hvor I vil komme helt tæt på bjørnene i deres indeområde.

Undervejs lærer I bl.a. om hvordan brillebjørnen adskiller sig fra andre bjørne, om brillebjørnens adfærd og om, hvorfor brillebjørnen som art er på tilbagegang i naturen. 

Læs mere

Danmark i istiden

Hvordan har istiden formet det landskab, vi kender i dag og hvad ved vi om de dyr og mennesker, der levede i Danmark, da isen trak sig tilbage for ca. 10.000 år siden?

Disse spørgsmål besvares i en meget flot vandreudstilling om den sidste istid og tiden derefter, som GIVSKUD ZOO har fornøjelsen af at præsentere i 2018 og 2019. Udstillingen er lavet af Naturhistorisk Museum i Aarhus og Ålborg Zoo og er sponsoreret af Nordea-fonden.

I forløbet ”Danmark i istiden” som henvender sig til mellemtrinnet, tager vi udgangspunkt i en indendørs udstilling om istiden. Her snakker vi om, hvad en istid er for noget, hvorfor den opstår og hvordan man vha. borekerner fra indlandsisen på Grønland kan sige noget om varigheden af de perioder, hvor Danmark har været dækket af is. I ”sandkassen” ser vi på, hvordan vand og is har formet det landskab, vi ser i dag. 

Undervejs lærer vi om dyre- og plantelivet på mammutsteppen og berører hvordan mennesker har kunnet leve i det barske klima, som herskede under sidste istid. Vi møder også uldhårsnæsehorn, mammutter og sabelkatte i naturlig størrelse og taler om, hvordan disse imponerende dyr var tilpasset livet på mammutsteppen og hvorfor de ikke længere findes på jorden.

 

Undervisningsaktivitet: Ålborg Zoo og Nordea Fonden har udviklet en række opgaver, som I med fordel kan arbejde med på skolen før eller efter besøget i GIVSKUD ZOO. Opgaverne omhandler emnerne: "planter og dyr, "mennesket" og "landskabsdannelse".

 

Undervisningsmaterialer om istid

Læs mere

Darwin og menneskeaberne

Da Darwin fremlagde teorien om arternes oprindelse og argumenterede for menneskets slægtskab med de store aber, blev han meget udskældt. Her kan du opleve, hvorfor han havde ret i sin teori.

Under introduktionen gennemgår vi kort definitionen på en art, naturlig variation, mutation og selektion. Vi snakker også om de fund, Darwin gjorde, og vi taler om datidens reaktion på hans teorier. Hos gorillaerne sætter vi fokus på menneskeaber, og I skal observere fysiske og adfærdsmæssige forskelle og ligheder mellem gorillaer og mennesker. I skal også gøre brug af iPad og lave en adfærdsobservation. Sammen fortolker vi jeres observationer og sætter menneskets udvikling i perspektiv.

Adfærdsobservationen kræver, at I har iPads med. Der er brug for en iPad til hver gruppe bestående af to eller tre elever. På iPad'en skal I inden besøget i GIVSKUD ZOO installere app'en "Observe to learn" og lave et etogram efter opskriften: "Etogram til gorillaobservation", som I finder nederst på siden.  

Forarbejde på skolen

Installer app'en "Observe to learn" og lav et etogram som beskrevet her:Etogram til gorillaobservation

Efterarbejde i GIVSKUD ZOO

Undervisningsaktivitet: Prøv at arbejde som Darwin og find fællestræk hos kameler og guanakoer som viser, at de to dyrearter er i familie med hinanden.

Elevopgave - Kameler og guanaco 1

 

Efterarbejde på skolen

Undervisningsaktivitet: På skolen kan I arbejde videre med opgaven om slægtskabet mellem kameler og guanakoer, og I kan bruge litteratur og internet til at underbygge slægtskabet mellem de to arter.

Elevopgave - Kamler og guanaco 2    Lærervejledning - Kameler og guanaco 2


Læs mere

Darwin og menneskeaberne - vinter

Darwin beskrev særlige egenskaber hos dyr, som kan tæmmes. Det hører I om ved ulvene, hvor I skal lære om udviklingen fra ulv til hund. Ved gorillaerne erfarer I gennem undersøgelser, hvorfor Darwin havde ret i sin teori om, at mennesker og menneskeaber er beslægtede.

Under introduktionen gennemgår vi kort definitionen på en art, naturlig variation, mutation og selektion. Vi snakker også om de fund, Darwin gjorde, og om vi taler om datidens reaktion på hans teorier.

Hos ulvene ser vi på begreber som avl, indavl og tamgener, når vi snakker om, hvordan hunde nedstammer fra ulve. I skal desuden arbejde som Darwin og finde synlige eksempler på, at den baktriske kamel og guanakoen begge tilhører kamelfamilien.

Hos gorillaerne sætter vi fokus på menneskeaber, og I skal observere fysiske og adfærdsmæssige forskelle og ligheder mellem gorillaer og mennesker. I skal også gøre brug af iPad og lave en adfærdsobservation . Sammen fortolker vi jeres observationer og sætter menneskets udvikling i perspektiv.

Adfærdsobservationen ved gorillaerne kræver, at I har iPads med. Der er brug for en iPad til hver gruppe bestående af to eller tre elever. På iPad'en skal I inden besøget i GIVSKUD ZOO installere app'en "Observe to learn" og lave et etogram efter opskriften: "Etogram til gorillaobservation", som I finder nederst på siden. 

Forarbejde på skolen
Installer app'en "Observe to learn" og lav et etogram som beskrevet her: Etogram til gorillaobservation


Efterarbejde på skolen
Undervisningsaktivitet: På skolen kan I arbejde videre med opgaven om slægtskabet kameler og guanakoer og  bruge litteratur og internet til at underbygge slægtskabet mellem de to arter.

Elevopgave - Kameler og guanaco   Lærervejledning - Kameler og guanaco
Læs mere

De store dinosaurer

Få viden om hvordan dinosaurerne har levet og en forståelse for, at modellerne er lavet på baggrund af fossile fund og blot er en model af virkeligheden.

Vi starter med en snak om, hvad et fossil er og hvilke spor, man har fundet efter dinosaurerne. Derefter inddrages eleverne i en snak om, på hvilken baggrund man har skabt modellerne. Eleverne skal desuden se to opstillinger med planteædende versus kødædende dinosaurer, som giver indblik i dinosaurernes verden. Vi afslutter turen ved dinosauren Argentinosaurus, som formodentlig er det største dyr, der har levet på landjorden. Her snakker vi blandt andet om, hvordan en dinosaur kom til verden.

Efterarbejde i parken
Undervisningsaktivitet: I åbningssæsonen kan I besøge en camp midt i området med dinosaurer. Her kan I afdække et helt dinosaurskelet og finde ud af, hvad det er for en dinosaur, der gemmer sig i sandet. I kan også være heldige at finde rigtige fossiler i kalk fra Faxe kalkbrud. Del eventuelt klassen i to og lad eleverne prøve de to aktiviteter på skift. Husk at fortælle at arkæologer arbejder med stor forsigtighed for ikke at beskadige de fossiler, de er på jagt efter.

Læs mere

Dissektion

I GIVSKUD ZOO fodres løverne med hestekød. Se en dissektion af en hest og få de indre organer mellem hænderne, inden hesten bliver fodret til løverne. 

I GIVSKUD ZOO fodres løverne med hestekød en gang om ugen. Inden løverne kaster sig over ugens måltid, har I mulighed for at følge en dissektion af hesten. Dissektionen udføres af en biolog, som fortæller overordnet om organernes funktioner, efterhånden som de enkelte organer kommer til syne. I får en god fornemmelse for, hvordan organerne er placeret i forhold til hinanden, og når organerne er taget ud, kan I undersøge dem og se de strukturer, som I har læst om i fysiologiundervisningen på skolen.  

 

Ring og hør nærmere.

Læs mere

Dyr og mennesker i istiden

Hvordan så naturen ud i Danmark, da isen trak sig tilbage for 10.000 år siden? Og hvordan var levevilkårene for dyr og mennesker på dette tidspunkt?

Disse spørgsmål besvares i en meget flot vandreudstilling om den sidste istid og tiden derefter, som GIVSKUD ZOO har fornøjelsen af at præsentere i 2018 og 2019. Udstillingen er lavet af Naturhistorisk Museum i Aarhus og Ålborg Zoo og er sponsoreret af Nordea-fonden.

I forløbet ”Dyr og mennesker i istiden” som henvender sig til indskolingen, tager vi udgangspunkt i en indendørs udstilling om istiden. Her snakker vi overordnet om, hvad istid er for noget. Derefter ser vi på, hvad det var for nogle dyr, der levede i Danmark, under sidste istid. Ved bopladsen ser vi på hvordan menneskene så ud og gik klædt og vi snakker om, hvordan de kunne overleve det barske istidsklima. 

Når vi efterfølgende går udenfor, møder vi en lille flok levende rensdyr og en række imponerende modeller af store istidsdyr som uldhårdnæsehorn, sabelkatte og imponerende mammutter.

 

Du kan forberede eleverne på undervisningen i GIVSKUD ZOO ved at snakke med dem om følgende spørgsmål:

  • Hvor længe varer en istid?
  • Vi befinder os i en mellemistid. Hvor lang er en mellemistid?
  • Hvor stor en del af jorden er dækket af is under en istid?
  • Hvorfor vokser iskappen mod nord under en istid?
  • Kom med eksempler på dyrearter, som levede under sidste istid?
  • Findes der dyr i dag, som også levede under sidste istid?
  • Hvorfor er nogle af istidens dyr uddøde? 

Spørgsmålene bliver alle besvaret under forløbet.

 

Undervisningsaktivitet: Ålborg Zoo og Nordea Fonden har udviklet en række opgaver, som I med fordel kan arbejde med på skolen før eller efter besøget i GIVSKUD ZOO. Opgaverne omhandler emnet: "mennesket"

 

Undervisningsmaterialer om istid

Læs mere

Elefantdyrepasser

Prøv at fodre og skovle møg ved de asiatiske elefanter. Det giver indblik i en dyrepassers arbejdsdag, og I får samtidig en masse spændende viden om elefanter fra både Afrika og Asien.  

Størstedelen af en dyrepassers arbejdsdag går med at gøre rent i stalde og på udearealer. En anden vigtig opgave er at sørge for, at dyrene får den rette kost. Som "Elefantdyrepasser for en dag" skal I prøve at fodre og gøre rent ved de asiatiske elefanter i deres ude-anlæg. Der er meget møg efter blot en enkelt dag og der er brug for alles hjælp.

Med udgangspunkt i en elefantlort får vi en snak om, hvad elefanterne i GIVSKUD ZOO spiser og hvordan de lever i naturen. I får også mulighed for at undersøge en elefanttand og røre ved et elefantøre, og vi snakker om hvordan elefanterne er tilpasset deres levesteder i henholdsvis Asien og Afrika.

Læs mere

Elefanter i naturlig størrelse

Få viden om hvorfor elefanter spiller en vigtig rolle i naturen, og lær mere om hvorfor det kan være svært at leve sammen med dem.

I skal muge ud ved elefanterne, og I får mulighed for at håndfodre et af dyrene. I ser, hvor meget en elefant spiser, og hvordan deres tænder ser ud. Vi skal desuden gå på opdagelse i en elefantlort for at lære noget om elefanters fordøjelse. I skal se nærmere på elefantens hud, og I lærer om, hvordan elefanter skiller sig af med varme gennem ørerne. I skal selvfølgelig også lære at se forskel på afrikanske og asiatiske elefanter og blive klogere på, hvor de lever, og hvordan de lever. I denne forbindelse får I indblik i elefanters betydning i naturen, og hvorfor de er truede.

Efterarbejde i parken

Undervisningsaktivitet: Lad eleverne udfylde faktaarket herunder efter besøget hos elefanterne. Inden I besøger GIVSKUD ZOO, kan det være en god idé at lade eleverne se faktaarket og gruppevis finde svar på bestemte spørgsmål under besøget.

Fakta om elefanter - elevopgave      Fakta om elefanter - lærervejledning

 

 
Undervisningsaktivitet: Arbejd med målestoksforhold og tegn en elefant. Elefanter er forholdsvis lette at tegne, fordi de er store og ofte står stille. Den tegnede elefant kan bruges til mange ting for eksempel en præsentation om elefanter, et forløb om målestok og areal i matematik eller et forløb i billedkunst.

Tegn en elefant - elevopgave

  

Efterarbejde på skolen

Faktaarket kan efterfølgende bruges til at lave en præsentation om elefanter eller en diskussion om problemstillinger, der relaterer sig til elefanter.

Læs mere

En moderne zoo

Hør om driften af en moderne zoologisk have.

Ikke alle, der arbejder i GIVSKUD ZOO, er dyrepassere. Hør om driften af en zoologisk have og lær mere om hvad de forskellige personalegrupper laver. Hvad koster det at drive en zoo, hvordan tjener zoo sine penge, hvorfor har man zoologiske haver, og hvilke udviklingsplaner er der med GIVSKUD ZOO.

Ring og hør nærmere.

Læs mere

Evolution

Mød lemurer, berberaber og gorillaer og hør om abernes evolution. Bliv også klogere på det tætte slægtskab mellem mennesker og menneskeaber.

Lemurer deler forfar med berberaber og gorillaer. Vi snakker om tilpasning hos lemurerne og aberne, og vi ser på de evolutionære mekanismer, der ligger bag udviklingen af aberne. Undervejs ser vi også på fysiologiske og adfærdsmæssige forskelle og ligheder mellem aber og mennesker, og på hvad der har drevet den menneskelige evolution.

 

Ring og hør nærmere.

Læs mere

Evolution og tilpasning

I besøger lemurer, berberaber og gorillaer og får indblik i abernes evolution og udviklingen fra abe til menneske.

Med udgangspunkt i lemurerne og berberaberne snakker vi om grundlæggende evolutionære mekanismer, og om hvordan dyr er tilpasset deres levesteder. Vi snakker desuden om, hvordan menneskelig aktivitet har indvirkning på jordens biodiversitet, og om hvilken betydning det har for udviklingen af nyt liv.

Ved gorillaerne undersøger vi forskelle og ligheder mellem gorillaer og mennesker, og vi ser på, hvordan evolutionen har ført til udviklingen af mennesket.   

Læs mere

Evolutions-psykologi

Mød løver og gorillaer og få svære biologiske begreber som seksuel selektion ”ind under huden”.

 

I en vekslen mellem teori og arbejdsopgaver hos løverne og gorillaerne kommer vi gennem de svære begreber naturlig selektion og seksuel selektion og herunder også inter- og intra-seksuel selektion.  Når dette er på plads slutter vi af med en snak om, hvordan mænd og kvinder får status gennem enten prestige eller gennem direkte eller indirekte aggression. Undervejs er der selvfølgelig hele tiden fokus på, hvorfor dyr og mennesker gennem evolutionen er endt med det givne udseende og den givne adfærd.

Læs mere

Far, mor og børn i dyreverdenen

En dværgflodhesteunge ser aldrig sin far, mens en zebramangustunge altid er omgivet af en storfamilie. Lær om dyrenes levevis og familieforhold.

Zebramangustere er små dyr, der har svært ved at forsvare sig, når de er alene. Derfor holder familien altid sammen, og alle hjælper med at få et enkelt kuld unger på benene. Dværgflodhestene derimod lever alene og kommer kun sammen i parringstiden, hvorefter der går to år, før hannen og hunnen ses igen. Hos berberaberne har ungerne en anden farve end de voksne, så de ældste aber ved, hvem af de skrigende unger, der egentlig har brug for omsorg.

På denne tur møder I de afrikanske dyrearter zebramangust, dværgflodhest og berberabe, og vi snakker om, hvordan dyrene lever sammen. I bliver også klogere på, hvorfor netop disse familieforhold fremmer dyrenes overlevelse. 

Læs mere

Gåtur

En gåtur er en mulighed for at opleve udvalgte dyr til fods sammen med en guide.

Tag på gåtur sammen med guide og få viden om netop det eller de dyr, der interesserer jer allermest. Fortæl os hvilke dyr og emner I er optagede af. Så laver vi en gåtur, der tilgodeser jeres ønsker og behov bedst muligt.

På en gåtur er der rig mulighed for at snakke om dyrene og eleverne kan få svar på deres spørgsmål.

Læs mere

Hunden og ulven

Få indblik i familielivet hos en ulveflok og bliv klogere på, hvordan hunde ligner ulve. Gennem en simpel observationsøvelse får I indblik i hunde- og ulveadfærd.  

I GIVSKUD ZOO kan I opleve en flok canadiske ulve i et stort anlæg, hvor ulvene frit kan udfolde sig og grave huler, når de skal have hvalpe. I skal lære om familielivet i en ulveflok, og om hvordan årets gang har indflydelse på ulvenes liv i naturen.
I dag ved vi med sikkerhed, at hunde nedstammer fra ulve. Det tætte slægtskab betyder, at børn med kendskab til hunde også har kendskab til ulve og ulveadfærd. Vi gennemgår ulvenes adfærd, så I får indblik i, hvordan ulve kommunikerer med hinanden. Så skal I lave en simpel adfærdsobservation, som giver større forståelse for, hvad adfærd er, og hvad en adfærdsobservation kan bruges til.

Læs mere

Hvad spiser dyrene?

Kan man se forskel på tænderne fra et rovdyr og tænderne fra en planteæder? Kom tæt på farlige rovdyr og prøv selv at fodre geder eller kameler.

Vi starter med at se på kranier fra en planteæder og en kødæder, og vi lærer om, at dyr med forskellig levevis har forskellige typer af tænder.
Derefter besøger vi tre dyr, som lever af at spise enten planter eller kød.

I åbningssæsonen er der mulighed for at fodre marsvin og geder. Udenfor åbningssæsonen er det gederne og kamelerne, der skal have gulerødder. Kødæderne, som I skal besøge, kan enten være de livlige sydamerikanske kæmpeoddere eller løver i stalden. Det afhænger af, hvad I ønsker, og af hvad der er muligt, den dag I kommer på besøg i GIVSKUD ZOO.

Læs mere

Hvad ved vi om istiden?

Hvilken type forskning ligger til grund for, at vi kan sige noget om varigheden af de seneste istider? Hvordan har vi fået kendskab til det dyre og planteliv, som levede på mammutsletten under sidste istid. Og hvordan kan forskerne være uenige om, hvorfor mammutten uddøde?

Disse spørgsmål besvares i en meget flot vandreudstilling om den sidste istid og tiden derefter, som GIVSKUD ZOO har fornøjelsen af at præsentere i 2018 og 2019. Udstillingen er lavet af Naturhistorisk Museum i Aarhus og Ålborg Zoo og er sponsoreret af Nordea-fonden.

I forløbet ”Hvad ved vi om istiden?”, som henvender sig til udskolingen, får eleverne viden om hvordan en istid opstår og hvordan man vha. borekerner fra indlandsisen på Grønland kan sige noget om klimaet under den sidste istid. I ”sandkassen” og den interaktive udstilling ser vi på, hvordan vand og is har formet det landskab, vi kender i dag.

Eleverne skal i mindre grupper snakke om, hvilke former for forskning, der kan have tilvejebragt viden om istidens plante- og dyreliv. Eleverne får også indblik i, hvordan forskning kan give modsat rettede resultater samt konsekvenserne af dette.

Til sidst skal vi forholde os til muligheder og perspektiver i forbindelse med forskernes forsøg på at klone en mammut.

Undervisningsaktivitet: Ålborg Zoo og Nordea Fonden har udviklet en række opgaver, som I med fordel kan arbejde med på skolen før eller efter besøget i GIVSKUD ZOO. Opgaverne omhandler emnerne: "planter og dyr, "mennesket", "landskabsdannelse" og "klimaforandringer".

 

Undervisningsmaterialer om istid

Læs mere

Hvor høj er giraffen?

Hvor høj er giraffen, hvorfor har gorillaen en "tommetot" på fødderne og hvordan sniger løven sig gennem græsset, når den er på jagt? Leg med og lær om spændende dyr fra Afrika.

GIVSKUD ZOO har en lang række spændende effekter fra dyr. Vi tager udgangspunkt i blandt andet poten fra en løve, øret fra en elefant, en gorilla-hånd og halshvirvlerne fra en giraf. Børnene undersøger effekterne og finder sammen med guiden ud af, hvad det er, og hvilke dyr effekterne stammer fra. Sideløbende bruger børnene deres egen krop til at blive klogere på dyrenes adfærd. Vi skal bl.a. snige os gennem græsset som en løve på jagt og vi skal prøve at samle halshvirvlerne fra en giraf som et puslespil, så børnene kan se hvor lang giraffens hals er.  

Hvis I har lyst til det, kan børnene også prøve at sno sig som en slange og røre ved en levende pytonslange, som vel at mærke lever af at spise mus og derfor er ganske ufarlig.

Der er ikke knyttet dyrefodringer til dette oplæg, men i åbningssæsonen er der fodringer og aktiviteter for børn på programmet hver dag.

Læs mere

Kig ind i en hest

Løverne i GIVSKUD ZOO spiser hestekød. Lær om organernes funktioner, mens vi dissekerer en nyligt aflivet hest.

Løverne i GIVSKUD ZOO fodres med en hel hest en gang om ugen. Inden løverne kaster sig over ugens måltid, har I mulighed for at se en dissektion af hesten. Dissektionen udføres af en biolog, som fortæller om organernes funktioner. I får mulighed for at se, hvordan organerne er placeret i forhold til hinanden, og når organerne er taget ud, kan I røre ved dem. Vi snakker om hestens levevilkår i naturen og hvordan et liv i fangenskab kan påvirke hestens trivsel og fysiologi.

Der er altid mange spørgsmål i forbindelse med en dissektion. Alle spørgsmål bliver besvaret med respekt for hvordan eleverne oplever dissektionen.

Det er en fordel at eleverne har kendskab til de indre organer, inden de overværer en dissektion.

Læs mere

Kom tæt på næsehorn

Næsehornet ligner en dinosaur, men er i virkeligheden et moderne og specialiseret dyr. Kom helt tæt på disse fantastiske kæmper.

Det er en helt unik oplevelse at komme tæt på de to tons tunge bredsnudede næsehorn i GIVSKUD ZOO. Det skal I på denne tur, hvor I får mulighed for at mærke næsehornenes hud og klø dem bag ørerne. Oplevelsen giver viden om næsehornets horn, hud og tænder samt næsehornets tilpasning til livet på savannen og betydning i naturen. Når I har set, hvordan næsehornene let til bens bevæger sig ud af stalden, skal I se et næsehornstoilet i en af staldboksene og lære om, hvordan næsehorn kommunikerer ved hjælp af afføring. Undervejs lærer I om, hvorfor alle arter af næsehorn er stærkt truede i naturen.

Lav Kahooten "Test din viden om næsehorn?" som optakt til undervisningen om næsehorn. Brug den også som en opsamlende test efter besøget i parken. Find Kahooten ved at følge linket.
Hvis du ikke har en Kahoot-profil, kan du nemt oprette en gratis.

Test din viden om næsehorn


 

Læs mere

Lav foder til berberaberne

Lav mad til berberaberne og giv dem en udfordring!

I naturen bruger berberaber en stor del af dagen på at finde føde. I GIVSKUD ZOO får de maden serveret. Derfor kommer aberne nemt til at kede sig. I kan hjælpe dyrepasseren med at lave foder, der kan udfordre aberne. Når aberne får foderet, er det spændende at se, hvordan de griber opgaven an. Under fodringen kan I se, hvordan flokken er struktureret, og hvordan aberne snakker med hinanden ved hjælp af kropssprog og mimik. I får også viden om abernes liv i de nordafrikanske Atlasbjerge, og I lærer om, hvordan aberne er tilpasset de barske levevilkår i bjergene.

Læs mere

Livet i gorillaflokken

Gorillaer er fascinerende dyr. Det er verdens største abe og en af vores nærmeste slægtninge. Hør om deres flokstuktur, levevis og om hvorfor de er truede i naturen.

Gorillaen er en menneskeabe og en af vores nærmeste slægtninge. Sammen undersøger vi, hvad der gør gorillaer og mennesker til menneskeaber og hvordan vi adskiller os fra hinanden. På vej rundt i gorillaanlægget lærer I gorillaflokken at kende og hører om, hvordan flokken fungerer og hvordan dyrene kommunikerer med hinanden.

Gorillaer lever i regnskov i Centralafrika. Vi skal snakke om de store abers levevilkår i skoven og om hvordan gorillaen gør nytte i naturen. Hvert år fældes store områder med regnskov og gorillaen er truet. Derfor skal vi også snakke om interessekonflikter i regnskoven og hvad vi kan gøre for at hjælpe gorillaerne og skovene, de bor i.

Læs mere

Livet på de store græsstepper

Lær om økosystemerne "savanne" og "prærie" og mød nogle af de dyr, der lever på de store græsstepper.

Græsstepperne er de mest produktive økosystemer i verden og har tidligere dækket 40 % af landjorden. På denne tur giver vi en kort præsentation af græsstepperne som naturtype. Derefter besøger vi nogle af de karismatiske dyr, som er knyttet til den afrikanske savanne og den nordamerikanske prærie. Vi skal bl.a. se næsehorn, løver, ulve og bisonokser. Undervejs kommer vi omkring emner som:

Flugtsyn og jagtsyn
Adfærd hos byttedyr og rovdyr
Fødekæder og fødenet
Dyr som nøglearter
Nicher
Trusler mod dyr og økosystemer
Reservater og fredning

Spørgsmål, som lærerne kan arbejde med inden besøget:
Hvad karakteriserer en græssteppe og hvor de findes?
Hvilke dyr lever på græsstepperne?
Hvad er en fødekæde herunder kendskab til begreberne primærproducenter og konsumenter?
Hvad er flugtsyn og jagtsyn?

Læs mere

Løven er en stor kat

Brug sanserne på jagt efter spor i løvernes område, bliv dus med begreber som territorium og camouflage og lær løven bedre at kende, når I står ansigt til ansigt med de store rovdyr i stalden.

På denne tur kommer I til at gøre brug af den viden I har om både hunde og katte, når I skal på en spændende jagt efter spor fra løver i det 3 ha store udeanlæg. I kommer også helt tæt på løverne, når I besøger de store katte i stalden. Undervejs bliver I dus med begreber som rovdyr, byttedyr, territorium og camouflage og I får indblik i løvernes jagtteknik.

Før- og efterarbejde på skolen:

Lav Kahooten "Test din viden om løver?" som optakt til undervisningen om løver. Brug også Kahooten som en opsamlende test efter besøget i parken.  
Hvis du ikke har en Kahoot-profil, kan du nemt oprette en gratis.

Find Kahooten ved at følge linket: Test din viden om løver

Efterarbejde i parken:

Undervisningsaktivitet: Gå en tur rundt i parken og se rovdyrene i GIVSKUD ZOO. Sammenlign egenskaber og udseende blandt andet sanser, klør og hale og bliv klogere på, hvordan rovdyrenes levevis ligner og adskiller sig fra hinanden.

Medbring dokumentet  Rovdyr i GIVSKUD ZOO  som facit og inspiration, når I snakker om dyrene.
Læs mere

Løven og livet på savannen

På jagt efter kradsemærker og knoglerester i løvernes anlæg får I viden om Afrikas største rovdyr og deres levevilkår på savannen. Mens løverne kigger intenst på jer i stalden, lærer I om løveflokkens jagtteknik.

Den første del af turen foregår i løvernes store udeanlæg. Her skal I på sporjagt og blive klogere på, hvordan man kan aflæse spor efter dyr i naturen og hvorfor det er godt at kunne, hvis man lever på savannen i Afrika. Turen afsluttes i løvestalden, hvor I står ansigt til ansigt med de store og farlige kattedyr. Undervejs lærer I bl.a. om løvens levevis, om løveflokkens jagtteknik og om, hvorfor løven som art er på tilbagegang i naturen.

Efterarbejde i parken:
Undervisningsaktivitet: Lad eleverne gå en tur rundt i parken og se rovdyrene i GIVSKUD ZOO. Lad dem sammenligne udseende og egenskaber såsom sanser, klør og hale, så eleverne bliver klogere på, hvordan rovdyrenes levevis ligner og adskiller sig fra hinanden.

Elevopgave - rovdyr i GIVSKUD ZOO    Lærervejledning - rovdyr i GIVSKUD ZOO

Læs mere

Markedsføring af GIVSKUD ZOO

Kom bag om virksomheden GIVSKUD ZOO og hør om parkens kommunikation og marketing.

Hvordan arbejder GIVSKUD ZOO med marketing og kommunikation? Hør om parkens kommunikations- og markedsføringsplaner, og få indsigt i de udfordringer der er, når parken skal tiltrække flere gæster.

 

Ring og hør nærmere.

Læs mere

Otto er et næsehorn

Otto er et gult næsehorn med tre horn, men ligner et bredsnudet næsehorn fra Afrika. I GIVSKUD ZOO kan I lære de bredsnudede næsehorn at kende, når I kommer helt tæt på de tonstunge dyr i stalden.

De bredsnudede næsehorn i GIVSKUD ZOO vejer over to ton men er fredelige dyr, som I kan klappe og klø bag ørene. I næsehornsstalden skal I høre om de bredsnudede næsehorn og deres levevis, og I får forklaringen på, hvorfor de har en stor bule i nakken, store flade fødder og en meget bred snude. I lærer også om de andre næsehornsarter. Ved næsehornenes "toilet" bliver I klogere på, hvordan de bredsnudede næsehorn kan kommunikere med hinanden ved hjælp af afføring, og I lærer, hvordan I kan kende forskel på næsehornene ved at se på deres horn.

Læser I Ole Lund Kirkegaards fortælling "Otto er et næsehorn" eller ser en filmatisering af bogen, er det interessant og spændende at møde et virkeligt næsehorn. Når I med alle sanser har oplevet næsehornene i stalden, kan I med indlevelse fremstille næsehorn i billedkunst og med stor forståelse tegne modeller af et bredsnudet næsehorn, som viser de vigtigste fysiske kendetegn.

Læs mere

Rør og spørg

Hvor skarpe er løvens klør, og hvor tung er en elefanttand? Find selv svarene og få ny viden om dyrene i GIVSKUD ZOO, når I undersøger spændende effekter fra eksotiske dyr. "Rør og spørg" kan være en god optakt til en tur rundt i parken.

Få ny viden om dyrene i GIVSKUD ZOO, når I hører om og rører ved f.eks. kranier, pels, fødder og haler fra parkens eksotiske dyr. Hvis I har lyst, kan I også røre ved en levende kvælerslange fra Afrika. Slangen, der er en kongepyton, lever hovedsagelig af mus og er ufarlig for mennesker.

 

Giv besked på forhånd, hvis I ønsker at møde slangen. Vi vil også gerne vide, hvis aktiviteten ”Rør og spørg” skal understøtte et forløb på skolen. Arbejder I med planteædere og kødædere, er det f.eks. rigtig lærerigt at sammenligne tænder, negle og fødder hos henholdsvis planteædende og kødædende dyr. Effekter fra for eksempel elefant, giraf, løve og struds kan på samme måde understøtte et forløb om savannens dyr.

 

Vores effektsamling består af følgende effekter:

Elefant: lårbensknogle, kranium, stødtand, kindtand, hale, fod

Næsehorn: kranium, horn

Giraf: kranium, nakkehvirvler, fodrodsknogle med klove

Løve: kranium, pote, hale, skind

Struds: fod, æg, fjer

Gorilla: kranium, hånd, fod

Zebra: skind

Wapitihjort: gevir

Ulve: kranium, skind

Bisonokse: kranium; skind

Læs mere

Safari

Få en guide med på jeres egen bus og hør spændende fortællinger om dyrene.

Det er ikke alle parkens dyr, I kan opleve til fods. Til gengæld kan I tage på en spændende safaritur, hvor I kan se dyr fra hele verden. Hvis I medbringer jeres egen bus, kan I få en guide med ombord på bussen. Guiden giver jer viden om dyrene og hjælper jer med at få øje på karakteristisk adfærd og sjove situationer undervejs.

Turen går først til Sydamerika, den nordamerikanske prærie og to afrikanske savanner. Her oplever I blandt andet guanakoer, bisonokser, de truede bongoer og til sidst zebraer, elandantiloper og giraffer.
Herefter gør vi holdt, hvor I kan komme på en gåtur og se blandt andet gorillaer, katta-lemurer og berberaber.
Turen fortsætter med bus forbi endnu en afrikansk savanne med næsehorn, gnuer og gemsbokke.
Til sidst når I frem til den ultimative safarioplevelse: Løverne!

Guiden skal bestilles i god tid inden jeres besøg. Hvis du ønsker at bestille en guide, kan du benytte knappen "Bestil skoleundervisning" nederst på denne side.

Læs mere

Safaribus

Få en ekstra oplevelse med safaribussen og bliv klogere på dyrene i GIVSKUD ZOO.

Hvis I tager med safaribussen, kommer I rundt til de dyr, som I ikke kan opleve til fods. Undervejs får I både sjove og lærerige informationer, når chaufføren fortæller om dyrene.
Safaribussen er et tilkøb til undervisningen, som skal bestilles i god tid inden jeres besøg. 
Billetprisen kan du se her.
Du kan finde køreplanen for en bestemt dato under Dagens program.
Hvis du vil bestille tur med safaribussen, kan du benytte "bestil-knappen" herunder.

Turen går først til Sydamerika, den nordamerikanske prærie og to afrikanske savanner. Her ser I blandt andet guanakoer, bisonokser, de truede bongoer og til sidst zebraer, elandantiloper og giraffer.
Herefter holder safaribussen pause ved gå-området på P2, hvor I kan strække benene og se blandt andet gorillaer, katta-lemurer og berberaber.
Efter pausen fortsætter safaribussen forbi endnu en afrikansk savanne med næsehorn, gnuer og gemsbokke.
Og til sidst når I frem til den ultimative safarioplevelse: Løverne!

Safaribusturen starter ved området P1 og slutter ved P3.

Turen varer halvanden til to timer afhængigt af sæsonen, og den inkluderer ca. 50 minutters pause ved området P2.

 

Læs mere

Sådan holder dyrene varmen

Se dyrene i deres vinterpels og bliv klogere på, hvordan dyrene klarer sig, når kulden bider. Mærk forskel på flere typer af pels og se eksempler på, hvordan mennesket har lært af dyrene for selv at kunne holde varmen.

Dyr oplever kulde mange steder på jorden. På denne tur bliver I klogere på, hvordan kulden udfordrer dyrene, og hvordan forskellige dyr er tilpasset et koldt klima. I ser mange eksotiske dyr i deres flotte vinterpels, og I får mulighed for at røre ved forskellige typer af pels. Gennem et forsøg erfarer I, hvordan isolering virker, og I får viden om, hvordan mennesket har lært af dyrene for selv at kunne overleve vinterkulde.

Læs mere

Trusler mod de vilde dyr

Kom tæt på truede dyrarter og få indblik i nogle af de interessekonflikter og problemstillinger, der er omkring dem.

Mange af verdens store karismatiske dyr er truede på grund af menneskelig aktivitet. I kan komme tæt på enten løve, næsehorn, gorilla eller elefant og få en unik oplevelse af dyrene. På turen får I viden om dyrenes levevis og de forhold, som truer dem i naturen, herunder hvilke interessekonflikter der er omkring dyrene. Vær opmærksom på, at I skal vælge hvilken af de fire dyrearter, I gerne vil tæt på.

Ring og hør nærmere.

Læs mere

Tykhuder i billedkunst

At opleve tykhuder som næsehorn og elefanter helt tæt på, gør det muligt for eleverne at arbejde todimensionelt og tredimensionelt med dyrene på en ny og mere indsigtsfuld måde.

På denne tur kommer I så tæt på, at I både kan dufte og mærke dyrene. Denne oplevelse gør eleverne i stand til at forstå og tegne dyrene på en helt ny måde.

Elefanter og næsehorn er det, vi kalder for tykhuder. Begge dyr har helt karakteristiske træk, som gør det muligt for selv de yngste elever at tegne et genkendeligt dyr.
I skal vælge om I vil se næsehorn eller elefanter.  Hvis I er to klasser, kan den ene klasse besøge næsehornene, mens den anden klasse besøger elefanterne.

I får lov til at komme helt tæt på dyrene, så I kan mærke deres hud og se hvor store de i virkeligheden er. Sammen snakker vi om dyrenes karakteristiske træk, og hvorfor de ser ud som de gør. Mens I er i stalden, kan I tage billeder af dyrene, som I kan arbejde videre med, når I kommer tilbage til skolen. I kan også vælge at tegne skitser, når dyrene er lukket ud af stalden, og der er luft omkring dyrene.

Undervejs viser vi et eksempel på en karikaturtegning (Dumbo eller Otto er et næsehorn), og vi snakker om, hvad forskellen er på en iagttagelsestegning og en karikaturtegning. Vi snakker også om, hvad formålet kan være med et tegne dyrene på forskellige måder.

Læs mere

Verden på dinsaurernes tid

Gå i dinosaurernes fodspor i tidsperioderne trias, jura og kridt og bliv klogere på, hvordan dinosaurerne levede.

GIVSKUD ZOO har flere end 25 dinosaurarter og 40 individer i fuld størrelse herunder en Agentinosaurus med en længde på 40 meter. Men hvordan kunne et landlevende pattedyr overhovedet blive så stort? På denne tur snakker vi om, hvordan jorden forandrede sig i de tre tidsperioder trias, jura og kridt. Vi kommer også ind på, hvordan dinosaurerne udviklede sig for at tilpasse sig forandringerne. Vi taler om, hvordan rovdyr og planteædere kæmpede for at overleve, ligesom dyr gør det i dag.

Efterarbejde i parken

Undervisningsaktivitet: I åbningssæsonen kan I besøge en camp midt i området med dinosaurer. Her kan I afdække et helt dinosaurskelet og finde ud af, hvad det er for en dinosaur, der gemmer sig i sandet. I kan også være heldige at finde rigtige fossiler i kalk fra Faxe kalkbrud. Del eventuelt klassen i to og lad eleverne prøve de to aktiviteter på skift. Husk at fortælle at arkæologer arbejder med stor forsigtighed for ikke at beskadige de fossiler, de er på jagt efter.

Læs mere

Har du en god idé?

Hvis du har forslag eller idéer til undervisning i emner eller fag, som du ikke finder her på siden, er du velkommen til at kontakte os og få en uformel snak om mulighederne. Ring til Booking på tlf.: +45 76 71 02 57.

De seneste nyheder fra GIVSKUD ZOO, tilbud om besøg bag kulisserne, særarrangementer for årskortholdere, nyttig og spændende viden om dyrene og meget meget mere...
Isis Godadgang Daza Eaza Waza Findsmiley Topattraktioner

Sådan bliver du klogere end de andre

Tilmeld dig GIVSKUD ZOOs nyhedsbrev, så du altid kan fortælle de bedste historier om dyrene på safarituren.