Åbent i dag: 09.30-19

Privatlivspolitik for
GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA S/I 

Senest opdateret den 24. januar 2024

See English version here

1) GENEREL INFORMATION

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA (CVR nr.: 75318219), Løveparkvej 3, 7323 Give har som dataansvarlige ansvaret for, at indsamling og behandling af personoplysninger indhentes som beskrevet nedenfor. Ved denne privatlivspolitik skal vi hermed informere dig om, at Givskud Zoo behandler personoplysninger om dig samt omfanget heraf og formålet med behandlingen. 

 

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler person-

oplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

 

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. 

Privatlivspolitik
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Brug af videoovervågning
I og omkring vores billetindgang og indkørsel er der opsat videoovervågning. Denne overvågning er opsat af hensyn til både tryghed og sikkerhed for eksempel i tilfælde af tyveri og overfald samt optimal trafikafvikling. Vi gør dette på baggrund af vores legitime interesse i at sikre område (Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f)

I tilfælde, hvor dette må være nødvendigt, vil videoen blive udleveret til politiet til videre efterforskning af kriminalitet. Videoerne opbevares i op til 30 dage, hvorefter de overskrives med nye optagelser. 

Sletning af oplysninger
GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA sletter personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at opbevare dem. Opbevaringstiden er fastsat ud fra hver enkelt arbejdsgang og de forpligtelser GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA er underlagt i henhold til gældende lovgivning, bogføringsloven, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder samt til sikring af dokumentation. Oplysninger opbevares som hovedregel i 1 år fra køb hos, eller anden interaktion med GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA.

 

2. PERSONOPLYSNINGER - BESØGENDE I PARKEN

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af dagsbillet eller årskort. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, foto, telefonnummer, e-mailadresse, og fødselsdato. Formålet med indhentelsen er, at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb (Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. 1 litra b). Oplysninger bruges desuden til korrekt identificering af dig ved brug af årskort.
Herudover behandler vi dit postnummer til brug for udarbejdelse af statistik for Givskud Zoo. Vi gør dette ud fra vores legitime interesse til at sikre effektive kampagner.(Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. 1 litra f)

 

Ved køb af årskort på webshoppen registrerer du selv navn, adresse, postnr. fødselsdato, e-mail og vedhæfter billede. Ved køb af årskort ved besøg i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA registreres persondata af billetsalget bekræftet af dig.

Se nærmere om persondatapolitik årskort

 


Når du henvender dig til GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs kundeservice eller kommunikerer med GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA i anden sammenhæng, indsamler og behandles de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle din henvendelse til kundeservice. Oplysningerne behandles kun i et nødvendigt omfang for at imødekomme dit behov. Du opfordres til ikke at afgive følsomme oplysninger til kundeservice. (Databeskyttelsesforordningens Art 6 stk. 1 litra f)

 

Hvis du deltager i gruppeaktiviteter i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, kan vi spørge ind til eventuelle allergier og andre helbredsoplysninger. Oplysningerne behandles kun i et nødvendigt omfang for at imødekomme dit behov og beskytte din vitale interesse. Disse oplysninger slettes efter arrangementets afholdelse (Databeskyttelsesforordningens Art 9 stk. 2 litra c).

   

De omhandlede personoplysninger ved køb af events og arrangementer hos GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA vil blive lagret i vores bookingsystem i fem år med henblik på, at sikre dig bedst mulig kundeservice ved din efterfølgende kontakt til GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA. (Databeskyttelsesforordningens Art 6 stk. 1 litra f)

 

Hvis der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

3. INDHENTELSE AF PERSONOPLYSNINGER FOR OVERNATTENDE  PÅ GIVSKUD ZOO - HOSTEL  

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med overnatning på GIVSKUD ZOO – HOSTEL. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, nationalitet, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at opfylde den indgåede kontrakt og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

(Databeskyttelsesforordningens Art 6. stk. 1 litra b)

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede handling. 

 

GIVSKUD ZOO – HOSTEL indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs tilbudte ydelse.  

 

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i fem år med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. 

 

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil kun blive opbevaret i det tidsrum, som er nødvendigt med henblik på varetagelsen af behandlingens formål.                      

Hvis der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom. 

 

4. PERSONOPLYSNINGER - ANSØGERE

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om en stilling hos os med det formål at vurdere, hvorvidt du er en kvalificeret kandidat til en given stilling. (Databeskyttelsesforordningens Art 6 stk. 1 litra f)

 

Uopfordrede ansøgninger:

 

Uopfordrede ansøgninger gemmes ikke i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA. I forbindelse med afslag på ansøgning anmoder vi eventuel om samtykke til at gemme din ansøgning i et år. Vi gemmer kun din ansøgning hvis vi modtager svarmail inden 14 dage retur med teksten: ”Jeg giver hermed lov til, at Givskud Zoo gemmer min ansøgning i et år”. Efter 14 dage slettes ansøgningen, hvis samtykke ikke er modtaget.

 

Ansøgninger via vores online rekrutteringssystem:

 

Når du indsender en ansøgning til sæsonjob eller interessetilkendegivelse til GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, registreres dine personoplysninger i vores onlinebaserede rekrutteringssystem. Kandidater kan ansøge om en bestemt ledig stilling eller lægge deres data ind i rekrutteringssystemet. Oplysninger om ansøgeren gemmes i en database. Medarbejdere i ansættelsesudvalget i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA gennemgår efterfølgende ansøgningerne.

Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til uautoriserede parter. Dine personoplysninger kan deles indenfor GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA eller med tredjemand, der handler på GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs vegne f.eks. et rekrutteringsbureau.

Ansøgninger gemmes i det online rekrutteringssystem, indtil stillingen er besat og herefter i seks måneder. Rekrutteringssystemet udsender automatisk mail om eventuel accept i yderligere seks måneder. Modtages accept ikke, slettes oplysningerne.  

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os ved at sende en e-mail til info@givskudzoo.dk.

5. NYHEDSBREVE

Hvis du har givet samtykke hertil, vil GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA sende dig nyhedsbreve via email med information om nyheder i parken, aktuelle tilbud, events og kampagner. (Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. 1, litra a)
Hvis du ikke længere ønsker at modtage emails med nyhedsbreve, kan du til enhver tid afmelde nyhedsbreve ved at kontakte info@givskudzoo.dk eller benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.
Brugen af dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve finder kun sted, hvis du forinden har givet dit samtykke.
Systemet, som GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA udsender nyhedsbreve fra, benytter såkaldte spypixels, det vil sige registrering af, om nyhedsbrev og indeholdende links åbnes. Systemet gemmer kun anførte navn, mail og evt. telefonnummer, som modtager selv har noteret ved tilmelding til nyhedsbrevet.
Telefonnumre indsamles for at GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA kan sende direkte information, markedsføring og servicemeddelelser, der kan være relevante for gæster for eksempel hvis årskort udløber og særlige tilbud. 


6. Hvem overlades oplysninger til

Leverandører (tredjeparter) kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund at et kontraktuelt forhold med GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA, når de leverer relevante ydelser til parken, som f.eks. udbydere af videoovervågningsløsninger, hosting-leverandører, udførelse af tilfredshedsundersøgelser, udsendelse af nyhedsbreve, placering af cookies og til markedsføring i almindelighed.
Sådanne leverandører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med vores instruks. 
Har du brug for det, kan du kontakte GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA for at få indsigt eller berigtiget indhentede oplysninger.


7. Hvis du besøger vores sider på sociale medier

Dette afsnit indeholder politikken for GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs behandling af personoplysninger indsamlet via GIVSKUD ZOO – ZOTOOPIAs profiler eller sider på sociale medier.

   

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs har profiler eller sider på følgende sociale medier:

   

 • Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)
  • Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
  • Meta og GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs er fælles dataansvarlige for Facebook pixels, som du kan acceptere via cookies som nærmere beskrevet ovenfor. For Facebook pixels gælder Metas privatlivspolitik samt oplysninger i dette afsnit også, med undtagelse af de informationer, der alene vedrører vores profil på Facebook.
 • YouTube (Google Ireland Ltd.)
  • Googles privatlivspolitik er tilgængelig her
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
  • LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)
  • Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig her

For LinkedIn, Facebook, og Instagram er GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs sammen med udbyderne af de sociale medier fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med profilerne, herunder profilernes opslag.

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA og udbyderne af LinkedIn, Facebook og Instagram har indgået en aftale om fordeling af de databeskyttelsesretlige opgaver. Ifølge disse aftaler, står GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA og udbyderne af de sociale medier hver især for de opgaver, der er forbundet med den behandling, de hver især foretager. Det er dog aftalt mellem GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA og udbyderen af Facebook og Instagram, at udbyderen er ansvarlig for at muliggøre, at du kan udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor, i forbindelse med brugen af Facebook og Instagram, og at det er GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, der er ansvarlige for at give dig de nedenfor beskrevne oplysninger. Det er derudover aftalt mellem GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA og LinkedIn, at LinkedIn er ansvarlig for at besvare anmodninger fra dig vedrørende de rettigheder, der er beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor.

ZOO – ZOOTOPIA anvender derudover udbyderen af YouTube som databehandler i forbindelse med disse enheders brug af YouTube og deler i den forbindelse også visse oplysninger om dine interaktioner, interesser mv. med YouTube. Denne deling sker på baggrund af vores og Googles legitime interesse i at optimere markedsføring og tjenesten, herunder vores videoer på YouTube (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, billede og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil
 • Din IP-adresse

   

Formålene med behandlingen

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
 • Markedsføring generelt

   

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem
 • For at give GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden

   

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os over for dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

   

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret 2 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

   

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

   

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?

Udbyderne af sociale medier kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
 • Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
 • Annoncører
 • Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
 • Forskere og andre akademikere
  • Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.
  • Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.


8. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil du ved henvendelse til GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

A) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger 
B) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger 
C) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
D) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger
E) Ret til at få udleveret dine oplysninger
F) Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. 

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig inden for en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det. 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. 

 

Henvendelse, uanset om der er tale om behandling af oplysninger hos GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:


GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA S/I
Løveparkvej 3
Givskud
7323 Give
E-mail: hkj@givskudzoo.dk
Tlf.nr.: +45 75 73 02 22
Kontaktperson: Økonomichef Henrik Kusk Jeppesen
CVR-nr.: 75 31 82 19

Klager over GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIAs persondatabehandling kan ske til: 
Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

 

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.