Åbent i dag: 09.30-19

Verdensmålsparken

For at sætte kurs mod en mere bæredygtig verden har FN's medlemslande vedtaget en plan, som er udmøntet i 17 konkrete verdensmål med 169 delmål.
Målene forpligter medlemslandene til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed, anstændige jobs og arbejde for en mere bæredygtig økonomisk vækst.

I GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA kan du besøge Verdensmålsparken og lære meget mere om de 17 verdensmål, og om hvor vigtigt det er fortsat at arbejde videre med at sikre en bæredygtig udvikling både for mennesker og for vores planet.
Universelle mål

FN's 17 Verdensmål forpligter alle medlemslande - både rige og fattige - til at arbejde for en bæredygtig udvikling i verden, dog tages der højde for landenes forskellige udgangspunkt.
Verdensmålenes fokuspunkter som for eksempel overforbrug af naturressourcer, miljøforurening og fødevareusikkerhed har enorme konsekvenser både regionalt og globalt, så det påvirker borgere i alle lande.  Derfor er landene også nødt til at arbejde på nationalt plan og samarbejde på internationalt niveau for at løse de store udfordringer i fælleskab.

Verdensmål i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA

GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA benytter FN's Verdensmål som et styringsredskab, der skal være med til at sikre en mere bæredygtig drift af parken. Alle afdelinger er løbende opmærksomme på bæredygtige tiltag som for eksempel affaldssortering og at nedbringe madspild ved parkens spisesteder. Samtidig er der gennemført en større grøn omstilling af parkens energiforbrug. 
Rundt om i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA kan du læse mere om parkens tiltag for at hjælpe med at skabe en mere bæredygtig verden.

Man er aldrig for lille til at gøre en forskel

Sådan siger den kendte klimaaktivist Greta Thunberg. Det og citater fra andre kendte klimaforkæmpere finder du i Verdensmålsparken i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA.
Og man kan ganske rigtigt være med til at gøre en forskel; om det så er affaldssortering i det daglige, indkøb af mere bæredygtige produkter eller udskiftning til mere klimavenlige energikilder. Det hele hjælper i retning mod at sikre en mere bæredygtig fremtid.  

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.