Åbent i dag: 09.30-19

Forskning i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA

Forskning er en vigtig del af arbejdet med at forbedre vores dyrehold i zoologiske haver, og derudover er den også et vigtigt led i vores øgede forståelse for dyrene i naturen.

 

 

 

Viden gør forskellen

Forskning er afgørende for en moderne zoos management af dyrebestanden. Gennem de senere år har man opnået megen viden ved forskning i zoologiske haver, og den viden har været en stor fordel ved studier i naturen. For eksempel har der været intensiv forskning i hormonudskillelse i afføring og urin hos mange dyr. Med resultaterne og metoderne fra de zoologiske haver har det været muligt at undersøge dyr i naturen for brunstcyklus, drægtighed og anden kønsbestemt adfærd. GIVSKUD ZOO - ZOOTPIA har således deltaget i undersøgelser af elefanter og næsehorns reproduktionscyklus sammen med Veterinærmedicinsk Institut i Wien, hvor vi igennem et helt år indsamlede afføringsprøver fra vore tykhuder.

Adfærd

Den overvejende del af forskningen i de zoologiske haver er dog stadig adfærdsstudier. Disse har til formål både at undersøge dyrenes naturlige adfærd og også deres adfærd under forholdene i de zoologiske haver. Det er mange år siden, at man fik klarlagt de basale problemer med fodring og sygdomme for de fleste af vores dyr, så de både overlevede og fik afkom i de zoologiske haver. Dyrenes adfærd er imidlertid nøglen til deres almene trivsel, og hvis dyrene ikke har det godt, vil det som regel kunne ses på deres adfærd. Observationsstudier over længere perioder vil som regel kunne afsløre, hvis der er problemer og måske også give løsningsmuligheder.

Fremtiden

GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA udfører forskning på flere niveauer. Alt fra studenteropgaver til egentlige forskningsprojekter bliver til stadighed udført i samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner. Der er dog begrænsninger, da en zoologisk have også er et rekreativt sted. Vi kan ikke udføre projekter, der falder uden for dyreforsøgsloven eller forskning, der er til væsentlig ulempe eller påfører dyrene smerte. Det betyder dog mindre, idet der i mange år fremover stadig vil være et utal af andre projekter. 
De biologiske videnskaber er godt et hundrede år gamle, og vi synes i dag, at vi ved meget. Men faktisk ved vi næsten ingenting om langt de fleste dyr. De zoologiske haver har betydelige bestande af arter af dyr, der kan være meget vanskelige eller umulige at studere i naturen. Så i årene fremover vil zoo-forskningen stadig kunne bidrage med vigtig ny viden om vilde dyr.

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.