Åbent i dag: 10-18

Bevarelse af truede arter

Desværre er mange dyrearter i verden i dag truede. Vi kan inden for "murene" i GIVSKUD ZOO være med til at bevare dyrearter, der er truede i naturen. Men vi hjælper faktisk også dyr i deres naturlige leveområder.

 

Genbank for truede arter

En stor del af GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIAs dyr er truede. Det gælder blandt andet gorillaer, kæmpeoddere og bongoer. Ved at holde dem i fangenskab sikrer vi, at arten ikke forsvinder helt, hvis arten skulle uddø i naturen. Gennem avlssamarbejder sikrer vi, at arternes gener holdes sunde, og at der ikke skal hentes yderligere dyr fra naturen. De zoologiske haver arbejder således sammen om at bevare en sund bestand.

Tilbage til naturen

Kun i meget sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at genudsætte dyr fra fangenskab til naturen. Måske er deres levesteder eller fødegrundlag forsvundet. Dyr fra fangenskab er også vant til mennesker, hvilket vil kunne give nye problemer i naturen. Men i sjældne tilfælde kan det lade sig gøre, og således er for eksempel hjorteantiloper fra GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA over flere omgange blevet sendt til deres oprindelige leveområder i Punjab-provinsen i Pakistan. Vi har også medvirket nogle gange til genudsættelse af przewalskiheste i Mongoliet. Og en af parkens kæmpeoddere er sendt til genudsættelse i Sydamerika. 

Givskud Zoo Naturfond

Hvert år donerer GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA gennem vores egen naturfond penge til forskellige naturgenopretnings- eller bevaringsprojekter rundt om i verden. Vi deltager også i EAZA-kampagnen, der hvert år sætter fokus på en truet dyreart eller dyregruppe i verden. Så selv om dyrene skal ses her i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA, rækker effekten af parkens arbejde meget længere.

 

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.