lukket

Kapivar

(Hydrochoerus hydrochaeris)
Højde 50 cm
Længde / vægt / vingefang 100-130 cm
Vægt / antal æg 50-60 kg
Drægtighed / inkubation 120-125 Dage/Days/Tage
Antal unger 4-5 Stk./Young/Junges
Alder 10-13
Kontinent: Sydamerika
Art: Pattedyr
Status: Ikke truet
Føde: Planter

Flodsvinet 
Kapivaren lever i det nordlige og østlige Sydamerika. Den findes i vådområder og ved floder og søer. Derfor kaldes den også for "flodsvinet". 

Natspiser
Kapivaren lever af græs og andre planter, som den finder i nærheden af vådområder i nattetimerne.

Et liv i vand
Kapivaren er verdens største gnaver og kan veje helt op til 60 kg. Den har en kort og tætbygget krop, som er dækket af en strid, grågul pels.
Kapivaren er tilpasset et liv i vand og kan holde sig under vand i op til fire minutter. Den har svømmehud mellem tæerne, og øjne, ører og næse er placeret på den øverste del af hovedet. Det gør det muligt for den at holde sig orienteret om, hvad der sker over vandet, samtidig med at den er næsten helt under vandet med resten af kroppen. Kapivaren bruger både vandet til at køle sig af i, til at parre sig i, som toilet og til at gemme sig i, hvis den føler sig truet.
 
Hjælpes ad
Kapivaren lever i flokke, som kan være på mellem tre og helt op til 30 dyr. Enkelte "overskudshanner" lever alene, og når de forsøger at trænge ind i en allerede etableret gruppe, bliver de for det meste jaget væk. Ungerne bliver passet i små "vuggestuer", hvor alle de voksne deltager i pasningen. Ungerne behøver ikke en gang finde deres egen mor for at få mælk, de kan bare gå til en af de andre hunner.

Jages af flere grunde
Kapivaren betegnes ikke som truet. Nogle steder betragtes den imidlertid som et skadedyr, fordi den æder de samme planter som landmændenes husdyr. Det fik landmændene til at jage den, så for at sikre at kapivarbestanden ikke blev truet, blev der i 1968 i Venezuela indført kvoter for, hvor mange kapivarer man måtte dræbe årligt.
Foruden kampen om leveområder jages kapivaren også på grund af sit skind og kød. I nogle områder, hvor det er for vådt til at holde kvæg, indfanger og slagter man i stedet kapivarer. 

 

Vidste du, at…
I 1500-tallet overtalte nogle snedige katolske missionærer paven til at kalde kapivaren en fisk! Det gjorde det nemlig lovligt for de lokale at spise dem under fasten, og på den måde var det lettere at få lokalbefolkningen til at blive katolikker.

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.