lukket

Blåpandet dværgara

(Diopsittaca nobilis)
Højde 30 cm
Længde / vægt / vingefang 129-169 g
Vægt / antal æg 3-5 Stk./Eggs/Eier
Drægtighed / inkubation 24 Dage/Days/Tage
Alder 25
Kontinent: Sydamerika
Art: Fugle
Status: Ikke truet
Føde: Frø og frugter

En sydamerikansk fugl
Den blåpandede dværgara lever i Sydamerika. Her kan den findes i åbne skove, på græsområder med tilstødende skov, i kanten af regnskoven samt i palmelunde. Udenfor parringssæsonen samles de blåpandede dværgaraer i store grupper. Papegøjerne ses typisk samlet i træer, hvor de ikke siger meget, eller flyvende i flokke hvor de larmer rigtig meget.

Verdens mindste ara
Den blåpandede dværgara er den mindste af de sydamerikanske ara-papegøjer. Farven er overvejende grøn med et mørkeblåt område på hovedet lige over næbbet. Når fuglene bliver kønsmodne, får de  en flot rød farve på forkanten af vingerne. Næbbet er mørkt og relativt stort i forhold til hovedet. Ligesom hos andre araer findes der på begge sider af hovedet et hvidt område uden fjer. Og som de andre araer har den blåpandede dværgara også lange vinger og lange halefjer.

 

Frø og frugtspiser
Den blåpandede dværgara spiser en varieret blanding af frø, frugter, bær, nødder og blomster. Den bruger sit kraftige næb til at knække den hårde skal på nødder og frø.

Yngler i træer
Papegøjernes reder findes i huler i træerne. I reden lægger hunnen tre til fem hvide æg, som hun ruger ud over 24 til 26 dage. Efter æggene er klækket, bliver ungerne i reden i omkring 54 dage, hvorefter de forlader den for at starte deres flyvetræning. Fra ungerne bliver ruget ud, og til de selv kan finde føde, fodres de af forældrene med mad, som forældrene gylper op. 

18. september 2013
Dværgaraer larmer!
Selvom man er fløjet fra reden, er det nu godt far og mor er i nærheden.
Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.