Åbent i dag: 10-17

Sådan holder dyrene varmen

Se dyrene i deres vinterpels og bliv klogere på, hvordan dyrene klarer sig, når kulden bider. Mærk forskel på flere typer af pels og se eksempler på, hvordan mennesket har lært af dyrene for selv at kunne holde varmen.


Dyr oplever kulde mange steder på jorden. På denne tur bliver I klogere på, hvordan kulden udfordrer dyrene, og hvordan forskellige dyr er tilpasset et koldt klima. I ser mange eksotiske dyr i deres flotte vinterpels, og I får mulighed for at røre ved forskellige typer af pels. Gennem et forsøg erfarer I, hvordan isolering virker, og I får viden om, hvordan mennesket har lært af dyrene for selv at kunne overleve vinterkulde.


Fællesmål:

Kompetencemål

Natur/teknologi efter 6. klasse - Kommunikation - Natur og miljø
Eleven kan argumentere om enkle forhold indenfor natur og teknologi
Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation

 

Faglige mål

Natur/teknologi efter 4. klasse - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyr og planters tilpasning til naturen
Eleven har viden om dyr og planters levesteder og livsbetingelser

Natur/teknologi efter 4. klasse - Perspektivering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden
Eleven har viden om naturområder

Natur/teknologi efter 4. klasse - Modellering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan på enkelte kort udpege plantebælter og klimazoner, herunder på digitale kort
Eleven har viden om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og verdensdele

Natur/teknologi efter 6. klasse - Undersøgelse - Natur og miljø
Eleven kan med modeller forklare organismers samspil i naturen
Eleven har viden om enkle fødekæder


Læringsmål:

Eleverne kan fortælle om isolering, hvordan dyrs pels fungerer, og hvordan mennesker bruger denne viden til for eksempel at isolere huse.


Målgruppe:
Mellemtrin (3.-6. kl.)

Varighed:
3,5 timer inkl. pause

Tidsrum (udenfor åbningssæson):
Kl. 9:00-15:00

Tid på året:
Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)

Bestil skoleundervisning
Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.