Åbent i dag: 10-17

Livet på de store græsstepper

Lær om økosystemerne "savanne" og "prærie" og mød nogle af de dyr, der lever på de store græsstepper.


Græsstepperne er de mest produktive økosystemer i verden og har tidligere dækket 40 % af landjorden. På denne tur giver vi en kort præsentation af græsstepperne som naturtype. Derefter besøger vi nogle af de karismatiske dyr, som er knyttet til den afrikanske savanne og den nordamerikanske prærie. Vi skal bl.a. se næsehorn, løver, ulve og bisonokser. Undervejs kommer vi omkring emner som:

Flugtsyn og jagtsyn
Adfærd hos byttedyr og rovdyr
Fødekæder og fødenet
Dyr som nøglearter
Nicher
Trusler mod dyr og økosystemer
Reservater og fredning


Fællesmål:

Biologi efter 9. klasse – Undersøgelse – Økosystemer

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelse
Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Biologi efter 9. klasse – Undersøgelse – Evolution
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske, og fysiologiske tilpasninger


Biologi efter 9. klasse – Modellering – Økosystemer

Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer
Eleven har viden om stoffers biologiske kredsløb

Biologi efter 9. klasse – Perspektivering – Økosystemer
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet
Eleven har viden om biodiversitet


Læringsmål:

Eleverne har kendskab til dyr, der lever på savannen og prærien

Eleverne kan fortælle om levevilkår for dyr på savannen og prærien

Eleverne kan lave en fødekæde


Målgruppe:
Udskoling (7.-9. kl.)

Varighed:
3,5 time inkl. pause

Tidsrum (udenfor åbningssæson):
Kl. 9:00-15:00

Tid på året:
Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)

Bestil skoleundervisning

Før- og efterarbejde:

Spørgsmål, som lærerne kan arbejde med inden besøget:
Hvad karakteriserer en græssteppe og hvor de findes?
Hvilke dyr lever på græsstepperne?
Hvad er en fødekæde herunder kendskab til begreberne primærproducenter og konsumenter?
Hvad er flugtsyn og jagtsyn?

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.