Åbent i dag: 10-17

Livet i gorillaflokken

Gorillaer er fascinerende dyr. Det er verdens største abe og en af vores nærmeste slægtninge. Hør om deres flokstuktur, levevis og om hvorfor de er truede i naturen.


Gorillaen er en menneskeabe og en af vores nærmeste slægtninge. Sammen undersøger vi, hvad der gør gorillaer og mennesker til menneskeaber og hvordan vi adskiller os fra hinanden. På vej rundt i gorillaanlægget lærer I gorillaflokken at kende og hører om, hvordan flokken fungerer og hvordan dyrene kommunikerer med hinanden.

Gorillaer lever i regnskov i Centralafrika. Vi skal snakke om de store abers levevilkår i skoven og om hvordan gorillaen gør nytte i naturen. Hvert år fældes store områder med regnskov og gorillaen er truet. Derfor skal vi også snakke om interessekonflikter i regnskoven og hvad vi kan gøre for at hjælpe gorillaerne og skovene, de bor i.


Fællesmål:

Natur/teknologi efter 4. klasse - Perspektivering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden
Eleven har viden om naturområder

Natur/teknologi efter 4. klasse - Perspektivering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden
Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder


Natur/teknologi efter 6. klasse - Perspektivering - Natur og miljø
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt
Eleven har viden om forskellige natursyn


Læringsmål:

Eleverne kan fortælle om gorillaers levevis og betydning i regnskoven
Eleverne ved, hvad der truer gorillaer i naturen, og hvordan de kan være med til at hjælpe gorillaerne


Målgruppe:
Mellemtrin (3.-6. kl.)

Varighed:
60 min,

Tidsrum (i åbningssæson):
Kl. 10:30-15:00

Tidsrum (udenfor åbningssæson):
Kl. 9:00-15:00

Tid på året:
I åbningssæsonen (ca. april-oktober)

Bestil skoleundervisning
Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.