Åbent i dag: 10-17

De store dinosaurer

Få viden om hvordan dinosaurerne har levet og en forståelse for, at modellerne er lavet på baggrund af fossile fund og blot er et bud på, hvordan de kan have set ud.


Vi starter med en snak om, hvad et fossil er og hvilke spor, man har fundet efter dinosaurerne. Derefter inddrages eleverne i en snak om, på hvilken baggrund man har skabt modellerne. Eleverne skal desuden se to opstillinger med planteædende versus kødædende dinosaurer, som giver indblik i dinosaurernes verden. Vi afslutter turen ved dinosauren Argentinosaurus, som formodentlig er det største dyr, der har levet på landjorden. Her snakker vi blandt andet om, hvordan en dinosaur kom til verden.


Fællesmål:

Kompetencemål
Natur/teknologi efter 2. klasse - Modellering - Modellering i naturfag
Eleven kan skelne mellem virkelighed og model
Eleven har viden om naturtro modeltyper

Faglige mål
Natur/teknologi efter 2. klasse - Undersøgelse - Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Natur/teknologi efter 2. klasse - Modellering - Organismer
Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning
Eleven har viden om organismers opbygning


Læringsmål:

Eleverne kan fortælle om planteædende og kødædende dinosaurer og har viden om forskellige typer af fund fra dinosaurerne.

Eleverne forstår at en model af en dinosaur blot er et bud på, hvordan de kan have set ud.


Målgruppe:
Indskoling (0.-2. kl.)

Varighed:
60 min.

Tidsrum (i åbningssæson):
Kl. 10:30-15:00

Tidsrum (udenfor åbningssæson):
Kl. 9:00-15:00

Tid på året:
I åbningssæsonen (ca. april-oktober), Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)

Bestil skoleundervisning

Før- og efterarbejde:

Efterarbejde i parken
Undervisningsaktivitet: I åbningssæsonen kan I besøge en camp midt i området med dinosaurer. Her kan I afdække et helt dinosaurskelet og finde ud af, hvad det er for en dinosaur, der gemmer sig i sandet. I kan også være heldige at finde rigtige fossiler i kalk fra Faxe kalkbrud. Del eventuelt klassen i to og lad eleverne prøve de to aktiviteter på skift. Husk at fortælle at arkæologer arbejder med stor forsigtighed for ikke at beskadige de fossiler, de er på jagt efter.

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.