Åbent i dag: 10-17

Selamatkan Yaki

See English version

I løbet af de seneste 30 år er antallet af sulawesimakakker faldet med op mod 90 procent, og arten betegnes som kritisk truet på IUCNs rødliste over truede dyr. For at sikre artens overlevelse er blev projektet Selamatkan Yaki søsat. På indonesisk betyder det "Red sulawesimakakkerne".
Selamatkan Yaki arbejder både med naturbevarelse, research og uddannelse. Blandt andet arbejdes der for at øge lokalbefolkningens forståelse og sympati for makakkerne gennem formidling, så befolkningen ikke længere vil jage aberne som bushmeat. 
Derudover skal der etableres mere bæredygtigt landbrug, så dyrenes levesteder ikke bliver ødelagt til fordel for landbrug, veje og byer.

Læs mere om Selamatkan Yaki

 

 Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.