Åbent i dag: 10-17

Nedtur for natur skal stoppes

20. januar 2020
Den vilde natur har trange kår i Danmark. Det skal stoppes, og det skal ændres nu, lyder det fra GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIAs direktør, Richard Østerballe.

Det er ikke kun i Afrika, at arter trues og forsvinder. Det sker også herhjemme. Pattedyr, krybdyr, fugle, planter og så videre. Arter i hobetal svinder ind og risikerer at forsvinde helt. 

En ny opdatering af den såkaldte rødliste over arter fra Aarhus Universitet viser, at der er godt 4.500 truede planter og dyr i Danmark. Og det er værre end før – danske arter er blevet meget mere truede, lyder konklusionen.

- Det er ikke overraskende med den politiske tilgang, vi desværre har til natur og bevaring af arter i Danmark i dag. Men det er bekymrende og alvorligt. Det er ikke alle arter, der har en funktion, som menneskeheden umiddelbart er afhængig af. Men det er meget snæversynet, hvis det er det eneste, der skal afgøre, hvilke arter vi synes, der skal bevares – i stedet for at værne om mangfoldighed og biodiversitet generelt. Så vi bør stå sammen om at vende udviklingen og beskytte alle arter, siger direktør i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, Richard Østerballe. 

Ingen plads til vild natur

En rødliste er en liste, hvor der gøres status over arternes tilstand og deres risiko for at uddø. Vurderingen foretages ud fra internationale kriterier fastsat af International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Hertil kommer en national fortolkning af listerne. Den nye danske rødliste omfatter 13.300 arter, hvilket er 1.300 arter mere end ved den seneste opdatering i 2010. Det svarer til en tredjedel af de samlede arter i Danmark.
De nye tal viser, at Danmark sakker længst bagud sammenlignet med andre europæiske lande, når det kommer til vild natur. Problemet er, at vi ikke giver nok plads til naturen.  Og det har selvfølgelig konsekvenser.

- Det virker måske ikke af så meget nu, hvis for eksempel en enkel lille billeart forsvinder. Men hvis den er føde for andre arter. Eller tag regnormene som laver jord om til muldjord til gavn for planter – som måske igen er føde for nogle dyr. Eller mennesker. Hvad hvis den forsvandt? Det hele hænger sammen.  Så vi er nødt til at give mere plads til naturen, så arterne kan trives. Og det kræver, at vi får flere urørte skovområder og store naturområder i stedet for blandt andet landbrug, infrastruktur og nye bebyggelser, siger Richard Østerballe.
 
Forhåbentlig en ændring på vej
Der er en national målsætning om at mindske antallet af truede arter. Så med konklusionen om natur på retur i den seneste rødliste fra Aarhus Universitet går det altså den forkerte vej. 
Regeringen arbejder dog på en plan, der skal give biodiversiteten en hånd.  Det glæder zoodirektøren, som dog også forholder sig skeptisk, indtil planen lægges frem: 

- Spørgsmålet er, hvor hurtigt den plan bliver klar. Om den er ambitiøs nok til, at det faktisk kan ændre noget. Og om politikerne vil sætte handling bag ordene. Vi må bare håbe, at politikerne tager ansvar for at beskytte naturen. For der skal handles – nu.

 

 

 

 

 

Seneste nyt fra GIVSKUD ZOO
Event: Hunde i zoo 2024
16. april 2024
Mød voksne hunde og små hvalpe, oplev actionfyldte demonstrationer og hør hundeeksperter fortælle, n…
Verdensmålsarena skal overdækkes
15. april 2024
Et større anlægsarbejde er netop gået i gang i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA. Parkens Verdensmålarena skal…
Fotograf skildrer GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA i ny bog
11. april 2024
Som fotograf Mette Mørk selv udtrykker det, forsøger man at suge det hele til sig, når man besøger G…
Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.