Åbent i dag: 09.30-19

Millioner af fugle i Europa er væk

06. april 2018
Nye tal viser massiv tilbagegang for antallet af fugle i europæisk landsbrugsland.

Et chokerende fald. Således beskrives udviklingen af antallet af fugle i Europa. Især landbrugslandet er hårdt ramt. I løbet af de seneste 30 til 40 år er antallet faldet med over 50 procent. Nogle forskere anslår, at fuglepopulationen i Europa er dykket med over 400 millioner.
Blandt andet i Frankrig og Storbritannien er der foretaget nærmere optællinger af antallet af fugle.
I Frankrig er antallet faldet med en tredjedel bare i løbet af de seneste 15 år.
Ifølge forskere fra Frankrigs Nationalmuseum for Naturhistorie er svindet i antallet af fugle så stort, at niveauet nærmer sig en ”økologisk katastrofe”.

Insekter er en del af forklaringen
De nye tal for fugle kommer, efter der sidste år blev offentliggjort undersøgelsesresultater fra Tyskland. Her fremgik det, at massive mængder flyvende insekter er forsvundet. Hele 75 procent anslog forskere.
Den præcise årsag til insekternes forsvinden er ikke afklaret, men blandt mulighederne er sygdomme, klimaforandringer, ændret arealanvendelse samt brug af pesticider i land- og skovbrug.
Især pesticider menes at være en af de store syndere i forhold til fuglenes massive tilbagegang, fordi pesticider dræber insekter, som fuglene skal leve af.

- Det er et kæmpe problem, for det hele hænger jo sammen i naturen. Når insekter forsvinder, forsvinder en fødekilde for mange dyr, som igen er fødekilde for andre dyr, siger formidlings- og marketingchef i GIVSKUD ZOO, Morten Hechmann Andersen.

Nødvendigt med handling
Optællingerne af fugle er foregået over hele Europa. I nogle områder i Frankrig opdagede forskerne, at visse fuglearter var forsvundet helt. Samtidig vurderes det, at faldet i antallet ikke ser ud til at vende. Tværtimod.
Forskere skyder især skylden på EU's landbrugspolitik, der har skubbet på intensiv dyrkning af afgrøder rundt om i Europa, mens vilde naturområder svinder ind. 

- Kernen er, at der simpelthen mangler vild natur. Hvis den sørgelige udvikling skal vende, er det nødvendigt med en massiv indsats. Staten er nødt til at gå foran og ændre forvaltningen af vores fælles natur, det vil sige udlægge store statslige områder til vild natur, hvor dyre- og planteliv kan trives. Vi håber, at politikerne vil indse det og arbejde for en bedre biodiversitet, siger Morten Hechmann Andersen. 

Seneste nyt fra GIVSKUD ZOO
Vores nye bantengko og -tyr er ankommet
08. juli 2024
Efter lang tids venten fik vi i sidste uge vores nye dyreart, banteng. Den sydøstasiatiske okseart kan nu opleves i…
Første pingvinunge får personligt armbånd på
04. juli 2024
Mens det at få armbånd på for mange i tiden er lig med adgang til en af sommerens festivaller, så er…
Fodringer, fortællinger og nye aktiviteter
01. juli 2024
I sommerferien bliver der skruet op for både åbningstider og aktiviteter i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA, så der…
Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.