Åbent i dag: 09.30-19

Givskud Zoo Naturfond styrker dansk natur

05. oktober 2021
Givskud Zoo Naturfond har med en donation gjort det muligt at sikre et lille område på Sjælland, som nu får lov at være natur for altid.

Åmosen, Ulkestrup Lyng, er en af de få sidste højmoser i Danmark, og et af landets største sammenhængende lavbunds- og moseområder. Området ligger på Sjælland, og Den Danske Naturfond arbejder aktivt for at beskytte en del af området, så det kan bevares som fri natur for altid.
Derfor har fonden takket være donationer købt 100 hektar jord i højmosen. Og en del af de penge kommer fra Givskud Zoo Naturfond som administreres af GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA.

- Danmark er det mest forarmede land i Europa, når det kommer til fri, vild natur, så det er vigtigt at gøre en indsats for at lave om på det, siger formidlings- og marketingchef i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, Morten Hechmann Andersen.

Derfor tog han initiativ til at donere penge til Den Danske Naturfond, så fonden kunne opkøbe jord i højmosen.
Givskud Zoo Naturfond har doneret 10.000 kroner, hvilket omsat til kvadratmeter giver 900 m2 beskyttet moseområde, hvor fugle, pattedyr og insekter fremover kan leve i fred.
Samtidig sikres en del af dansk kulturarv, da området, som Den Danske Naturfond har opkøbt, også rummer stenalderbopladser.

- Givskud Zoo Naturfond er sat i verden netop for at gøre en forskel for dyr og natur, så dette projekt er i tråd med det mål vi har om at skabe en bedre verden, hvor der gives plads til natur, så den kan blomstre, og dyre- og plantearter kan overleve, forklarer formidlings- og marketingchefen.

Køber måske mere jord i fremtiden
Ifølge Den Danske Naturfond, som står bag projektet med opkøb af jord i Store Åmose, skal området nu genoprettes med eng og mose. Og allerede nu er området rigt på liv med blandt andre havørne, traner, og kronhjorte.
Projektet er skudt i gang i samarbejde med de tre kommuner, Sorø, Holbæk og Kalundborg, Naturpark Åmosen, Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøministeriet. Og håbet er, at det kan udvides, så der kan opkøbes endnu mere jord til vild, fri natur.

Netop fordi det flugter godt med både fonden og GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs formål om bevaring af natur og arter samt værdien om en naturlig balance, er det ikke udelukket, at donationer til opkøb af mere jord kan komme på tale igen en anden gang.

- Vi vil absolut have det in mente, og det er ikke umuligt, at vi på et senere tidspunkt vil donere mere til Den Danske Naturfond gennem Givskud Zoo Naturfond. Der er brug for en bred indsats for at sikre danske naturområder, fordi naturen i Danmark er presset og behøver mere plads, siger Morten Hechmann Andersen.


Den Danske Naturfond står også bag andre projekter rundt om i landet, hvor der arbejdet på at bevare naturområder. Du kan læse mere på fondens hjemmeside.

 

 

 

Seneste nyt fra GIVSKUD ZOO
Vores nye bantengko og -tyr er ankommet
08. juli 2024
Efter lang tids venten fik vi i sidste uge vores nye dyreart, banteng. Den sydøstasiatiske okseart kan nu opleves i…
Første pingvinunge får personligt armbånd på
04. juli 2024
Mens det at få armbånd på for mange i tiden er lig med adgang til en af sommerens festivaller, så er…
Fodringer, fortællinger og nye aktiviteter
01. juli 2024
I sommerferien bliver der skruet op for både åbningstider og aktiviteter i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA, så der…
Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.