Open today: 10-18

Sable antelope

(Hippotragus niger)
Højde 100-160 cm
Længde / vægt / vingefang 188-267 cm
Vægt / antal æg 150-300 kg
Drægtighed / inkubation 268-280 Dage/Days/Tage
Antal unger 1 Stk/Young/Junge
Alder 15-19
Continent: Africa
Species: Mammals
Status: Least Concern
Food: Plants
Tickettype:
Child (3-11 years)
Number:
0 pcs
Tickettype:
Adult (12+years)
Number:
0 pcs
Ticket can be used on all opening days in all of the 2023 sæsonen.