INFORMATION OM COVID-19 - LÆS MERE HER

Dagens programI dag 10-20
Dyrepasser

Dyrepasser

GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA søger ny dyrepasser.

Idet der er blevet en stilling som fast dyrepasserafløser ledig, søger vi en ny dyrepasser med tiltrædelse snarest muligt. Dyrepasning i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA er er beskrevet nedenfor.

Ansættelse og ansøgning
Ansættelse og aflønning sker i henhold til lokal overenskomst for dyrepassere. Dette indebærer weekendarbejde hver tredje weekend.

Ansøger forventes at have en uddannelse som dyrepasser eller tilsvarende.

Ansøgning med CV sendes på mail til direktør Richard Østerballe på:  ro@givskudzoo.dk

Ansøgningsfrist er den 24. august 2020. Har man allerede søgt uopfordret i 2020, er det ikke nødvendigt at sende en ny ansøgning.Stillingsbeskrivelse for dyrepassere i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA 

Dyrepasserens reference er zoochefen, sekundært teknisk chef.
Det er dyrepasserens primære ansvar at varetage den daglige pasning af dyrene i det anviste afsnit/team. Ved daglig pasning forstås:
- Eftersyn og sikring af dyrenes almene velbefindende og trivsel.
- Foretage nødvendig fodring, rengøring og aktivering.

- Foretage procedurer i forbindelse med evt. daglig flytning og management af dyrene.

Udover den daglige pasning er det dyrepasserens ansvar at varetage:
- Ved tegn på sygdom straks at underrette dyrlæge eller zoochef og iværksætte anvist procedure.
- At varetage management af dyrene i henhold til evt. bestandsplan.
- Ved ekstraordinære procedurer at overvåge og sikre forløbet.
- At deltage i ekstraordinære flytninger af dyr i det anviste afsnit/team. 
- At deltage i formidlings- og forskningsaktiviteter.

Det er dyrepasserens ansvar at påse, at det anviste afsnit er teknisk forsvarligt vedligeholdt og selv at udføre almindeligt mindre vedligehold af:
- Indhegninger, informationsskilte og anlægsdesign, herunder plantebeskyttelse.
- Bygninger og inventar.
- Køretøjer og redskaber.
Ved tekniske problemer, der kræver større indsats eller autoriseret vedligehold, informeres zoochefen eller teknisk chef. Det forventes, at dyrepasseren kan betjene alle tekniske hjælpemidler i det anviste afsnit, og det er dyrepasserens ansvar at tilse, at disse fungerer korrekt. Ved problemer informeres zoochefen eller teknisk chef.

Dyrepasseren skal til enhver tid holde zoochefen underrettet om ændringer i dyrebestanden eller dens management. I samarbejde med dyrlægen er det dyrepasserens ansvar at alle dyr i det anviste afsnit er identificerbar og registreret.

Dyrepasseren kan pålægges sekundære opgaver af generel karakter udover pasning af dyr.
Dyrepasseren kan inddrages i anlægsdesign og andre specialopgaver i forbindelse med nyanlæg.

Dyrepasseren skal varetage oplæring af dyrepasserelever og praktikelever i sit arbejdsafsnit. Det forventede omfang af oplæring aftales med zoochefen i henhold til elevtypen.

Det forventes at dyrepasseren deltager i videst muligt omfang i formidlingen i forbindelse med daglige procedurer. Dette aftales nærmere med zoochefen og formidlingschefen.

Det forventes at dyrepasseren efter aftale med zoochefen deltager i videreuddannelse og kontinuert udvikler management i takt med, at ny viden og erfaring opnås. Det forventes også, at dyrepasseren så vidt muligt selv tilegner sig ny viden.

Det forventes, at dyrepasseren er loyal og engagerer sig maksimalt i GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIAs overordnede strategi og bidrager med egne kompetencer til udvikling af denne.

De seneste nyheder fra GIVSKUD ZOO, tilbud om besøg bag kulisserne, særarrangementer for årskortholdere, nyttig og spændende viden om dyrene og meget meget mere...
Isis Godadgang Daza Eaza Waza Findsmiley Topattraktioner

Sådan bliver du klogere end de andre

Tilmeld dig GIVSKUD ZOOs nyhedsbrev, så du altid kan fortælle de bedste historier om dyrene på safarituren.