Dagens programI dag 10-20

Fugle forsvinder fra landbrugslandet

5. april 2018

Fugle forsvinder fra landbrugslandet

Antallet af vilde fugle i Danmark er gået massivt tilbage. På 40 år er der forsvundet knap tre millioner fugle af arter, som er knyttet til agerlandet.


2.945.158. Så mange fugle er forsvundet er forsvundet fra landbrugslandet over de seneste 40 år. Det viser en optælling og beregning fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
I undersøgelsen er der medtaget 22 arter, som er knyttet til agerlandet. Tallet er ikke helt præcist, men giver et samlet indtryk af den danske fuglebestand.

- Det er en trist udvikling. Kernen i problemet er den samme, som man ser mange steder i verden; dyrs levesteder svinder ind på grund af menneskelig aktivitet. Der bliver flere bebyggede områder, flere marker og færre områder med vild natur. Samtidig bliver insekter, som er føde for fuglene bekæmpet, så fuglene ikke har meget at leve af, siger Morten Hechmann Andersen, formidlings- og marketingchef i GIVSKUD ZOO.   

Tilbage for nogen, fremgang for andre
Det er ikke alle arter, der er på tilbagegang. For eksempel er hvid vipstjert, råge og gråkrage gået frem. Anderledes står det til for blandt andre gulspurv, landsvale og vibe som er på kraftig tilbagegang.
Ifølge DOF er det især arterne, som er knyttet til landbrugsland, der er på retur, mens arter, der lever ved skove, trives lidt bedre.

- Danmark er et landbrugsland, men produktionen må ikke ske på bekostning af dyrelivet. DOFs optælling viser et tydeligt behov for en indsats i landsbrugsområder, hvis fuglelivet skal bevares. Men det kræver politisk vilje og indsats. Der er dog desværre ikke meldt planer ud for sådan en indsats. Men man har lov at håbe, siger Morten Hechmann Andersen.  
 

 

Del denne nyhed:
De seneste nyheder fra GIVSKUD ZOO, tilbud om besøg bag kulisserne, særarrangementer for årskortholdere, nyttig og spændende viden om dyrene og meget meget mere...
Isis Godadgang Daza Eaza Waza Topattraktioner
Sådan bliver du klogere end de andre

Tilmeld dig GIVSKUD ZOOs nyhedsbrev, så du altid kan fortælle de bedste historier om dyrene på safarituren.