Dagens programI dag 10-17

Nordamerikansk ulv

(Canis lupus)

Højde
65-90 cm
100-140 cm
Vægt / antal æg
40-60 kg
58-62 Dage/Days/Tage
Antal unger
5-8 Stk./Young
Alder
10-15
Kontinent
Nordamerika
Art
Pattedyr
Status
Ikke truet
Føde
Kød og planter

Flere underarter af ulve
Arten Canis lupus kan opdeles i flere forskellige underarter. Man opdeler den generelt efter leveområder. Man skelner for eksempel mellem den europæiske ulv (Canis lupus lupus), den canadiske ulv (Canis lupus occidentalis), steppeulven (Canis lupus campestris) og polarulven (Canis lupus tundrarum). 


Levesteder
Ulven har førhen haft en stor udbredelse i stort set alle typer landsskab. Jagt og den voksende verdensbefolkning har dog fået ulven til at trække sig voldsomt tilbage. Ulven lever nu i de sidste store skovområder i Østeuropa, i isolerede bjergområder ved Middelhavet, i bjerg- og halvørkenområder i Mellemøsten og i de ubeboede områder i Nordamerika, Canada og Alaska. Det største antal af ulve findes i Rusland, hvor der er omkring 40.000 til 60.000 dyr. I Canada lever der ca. 40.000, og i Alaska er der ca. 6.000 ulve.
Der lever også ulve i Skandinavien. I Finland, Norge og Sverige findes der få ulve, som sandsynligvis er indvandret fra Østeuropa. Fremtiden for disse ulve er dog meget usikker, da man i Norge stadigvæk skyder en stor del af ulvebestanden. Det skyldes frygt for, at ulven vil angribe husdyr.
Den sidste ulv, der med sikkerhed vides at være skudt i Danmark, blev nedlagt i 1813 syd for Skive. Siden den periode har der ikke været ulve i Danmark. Men efter knap 200 års fravær er ulven vendt tilbage. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012. Siden da har der været flere meldinger om ulve i Jylland samt på Fyn, og der er også indsamlet DNA-spor flere steder.


Komplekst familieliv
Generelt lever ulven i flok. Der findes dog også enlige ulve. Flokkens størrelse er meget afhængig af forekomsten af byttedyr. I områder med mange store byttedyr som for eksempel bisonokser eller elsdyr, er ulveflokken som regel større, da der skal mange ulve til for at nedlægge en bisonokse på op mod 1000 kg. En typisk ulveflok tæller mellem fem og 12 dyr, som alle er tæt knyttede til hinanden. Der findes et fast hierarki i flokken, som ledes af en alfahan og en alfahun. Begge køn har en lineær rangorden, det vil sige én rangorden for hanner og én for hunner. Alfaparrets unger fra de seneste år udgør resten af flokken.
Om vinteren sker det, at flere ulveflokke smelter sammen til en stor flok, da det nu er svært at jage små byttedyr blandt andet forskellige gnavere. Den store flok jager nu sammen de store byttedyr som bison- og eventuelt moskusokser.
Det er kun alfahannen og alfahunnen, der får unger sammen. Parringen finder sted i perioden fra januar til marts, og hunnen føder hvalpene i en hule, under en træstamme eller i en rævegrav i april-maj. Lige så snart de små hvalpe forlader hulen, er alle voksne ulve i flokken med til at passe dem.

Territorial adfærd
Uanset størrelse har en ulveflok normalt et bestemt territorium, som gennemstrejfes i løbet af nogle ugers jagt. Territoriets størrelse afhænger af forekomsten af byttedyr og af flokkens størrelse. Territorier på på 65 til 300 km2 er ikke sjældne. Territoriet afmærkes med duftmærker på træer, buske og sten - og også med ulvehyl. 
Når en fremmed flok trænger ind i en anden floks territorium, kan det komme til kamp mellem de to flokke. 


En alsidig menu
Ulven er et rovdyr og lever primært af kød. Den jager hovedsageligt små dyr som diverse gnavere, kaniner, harer og dådyr i sommerperioden. Den kan dog også tage byttedyr, der er større end den selv for eksempel elsdyr, karibuer, bison- og moskusokser. De store byttedyr tages oftest om vinteren, når de små byttedyr er fåtallige og/eller gået i hi. Jagten på disse store byttedyr er farlig for ulven. Ikke sjældent bliver ulve dræbt på grund af byttedyrenes evne til at forsvare sig.
I mindre omfang hører ådsler, fisk og bær med til ulvens fødeemner. Alt efter forekomsten af byttedyr jager ulven ca. én gang om ugen. En enkelt voksen ulv kan spise op til ni kg om dagen.

Reproduktionsbiologi
Ulven har en drægtighedsperiode på ca. to måneder. Alfahunnen føder fem til seks blinde og døve unger. Hunnen bliver i hulen sammen med ungerne i de første tre uger efter fødslen. De andre ulve i flokken giver hende mad i denne periode. Efter to uger begynder hvalpene at åbne øjne og ører. Og efter fire til fem uger begynder hunnen at gå på jagt igen, og ungerne begynder lige så stille at komme ud ad hulen. Nu er de andre voksne ulve i flokken også med til at passe ungerne. Amningen af hvalpene stopper efter ni uger. De lever derefter af opgylp fra de voksne ulve.
Ulve bliver kønsmodne efter toårsalderen.


Internationalt avlssamarbejde
Lige p.t. er der ingen grund til at etablere et internationalt avlssamarbejde for nordamerikanske ulve, da arten ikke er truet. Der findes dog et internationalt avlssamarbejde for den europæiske og for den iberiske ulv.

 

Dræber ulve mennesker?
En undersøgelse har vist, at der i de seneste 70 år kun er 17 mennesker, der er blevet slået ihjel af ulve i Rusland, Europa og Nordamerika til sammen. I Danmark findes der derimod ikke et eneste pålideligt eksempel på, at mennesker er blevet slået ihjel af raske ulve nogensinde.


Canadisk ulv i Zoo TVUlvehieraki

En ulveflok er hierakisk opbygget med ungerne allernederst, dernæst de voksne unger, og i toppen alfahannen og alfahunnen.

Ulvekyllinger
Ulvekyllinger
2. oktober 2008
To grillkyllinger fylder godt i en sulten ulvemave.

Ulvefuser
Ulvefuser
15. marts 2010
Ulvene i Givskud Zoo ved godt, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser.

Ulvehvalpe 2010
Ulvehvalpe 2010
10. juli 2010
Nyd lige synet af ulvehvalpene i Givskud Zoo.

Ulvesnask
Ulvesnask
30. september 2012
Ulvesnask på ruderne.

Ulveklokker
Ulveklokker
4. februar 2012
Godmorgen Givskud!

De seneste nyheder fra GIVSKUD ZOO, tilbud om besøg bag kulisserne, særarrangementer for årskortholdere, nyttig og spændende viden om dyrene og meget meget mere...
Isis Godadgang Daza Eaza Waza Findsmiley Topattraktioner
Vores hjemmeside bruger cookies. Læs mere

Sådan bliver du klogere end de andre

Tilmeld dig GIVSKUD ZOOs nyhedsbrev, så du altid kan fortælle de bedste historier om dyrene på safarituren.