Åbent i dag: 10-18

Elefanter i naturlig størrelse

Få viden om hvorfor elefanter spiller en vigtig rolle i naturen, og lær mere om hvorfor det kan være svært at leve sammen med dem.


I skal muge ud ved elefanterne, og I ser, hvor meget en elefant spiser, og hvordan deres tænder ser ud. Vi skal desuden gå på opdagelse i en elefantlort for at lære noget om elefanters fordøjelse. I skal se nærmere på elefantens hud, og I lærer om, hvordan elefanter skiller sig af med varme gennem ørerne. I skal selvfølgelig også lære at se forskel på afrikanske og asiatiske elefanter og blive klogere på, hvor de lever, og hvordan de lever. I denne forbindelse får I indblik i elefanters betydning i naturen, og hvorfor de er truede.


Fællesmål:

Natur/teknologi efter 4. klasse - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyr og planters tilpasning til naturen
Eleven har viden om dyr og planters levesteder og livsbetingelser

Natur/teknologi efter 4. klasse - Perspektivering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden
Eleven har viden om naturområder

Natur/teknologi efter 6. klasse - Perspektivering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt
Eleven har viden om forskellige natursyn


Læringsmål:

Eleverne kender forskel på asiatiske og afrikanske elefanter, herunder hvor de lever, og hvordan de er tilpasset levevilkårene i naturen.
Eleverne har viden om elefanters betydning i naturen.


Målgruppe:
Mellemtrin (3.-6. kl.)

Varighed:
90 min.

Tidsrum (i åbningssæson):
Kl. 9:00-10:30 (kun hverdage)

Tidsrum (udenfor åbningssæson):
Kl. 9:00-10:30 (kun hverdage)

Tid på året:
I åbningssæsonen (ca. april-oktober), Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)

Bestil skoleundervisning

Før- og efterarbejde:

Efterarbejde i parken

Undervisningsaktivitet: Lad eleverne udfylde faktaarket herunder efter besøget hos elefanterne. Inden I besøger GIVSKUD ZOO, kan det være en god idé at lade eleverne se faktaarket og gruppevis finde svar på bestemte spørgsmål under besøget.

Fakta om elefanter - elevopgave      Fakta om elefanter - lærervejledning

 

Undervisningsaktivitet: Arbejd med målestoksforhold og tegn en elefant. Elefanter er forholdsvis lette at tegne, fordi de er store og ofte står stille. Den tegnede elefant kan bruges til mange ting for eksempel en præsentation om elefanter, et forløb om målestok og areal i matematik eller et forløb i billedkunst.

Tegn en elefant - elevopgave

 

Efterarbejde på skolen

Faktaarket kan efterfølgende bruges til at lave en præsentation om elefanter eller en diskussion om problemstillinger, der relaterer sig til elefanter.

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges på åbningsdag i hele 2022 sæsonen.